:: TERHANGAT DI PASARAN ::

Ahad, 1 Jun 2014

BAGAIMANAKAH CARA UNTUK MELABUR DALAM SAHAM AMANAH/UNIT AMANAH/UNIT TRUST/MUTUAL FUND MELALUI KWSP?

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Sebelum ini saya telah berkongsi tentang apakah itu Unit Amanah? Saya juga telah berkongsi tentang tabung Unit Amanah sebagai pelaburan masa depan anda? Saya juga telah berkongsi tentang mengumpulkan kekayaan melalui Unit Amanah dan PRS? Kali ini saya sekadar hendak berkongsi tentang bagaimanakah cara untuk melabur dalam Unit Amanah melalui Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau dalam bahasa inggeris Employees Provident Fund - Members Investment Scheme (EPF-MIS).
Pengeluaran Pelaburan Simpanan Ahli

Pengeluaran ini membenarkan ahli KWSP yang mempunyai simpanan melebihi RM5,000 dari jumlah Simpanan Asas di dalam Akaun I melaburkan sendiri sebahagian daripada jumlah simpanan tersebut melalui Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan.

Kelayakan Memohon

- Anda mestilah belum mencapai umur 55 tahun pada masa permohonan pengeluaran diterima oleh KWSP;
- Warganegara Malaysia; atau
- Warganegara Malaysia yang pernah membuat pengeluaran di bawah Pengeluaran Meninggalkan Negara Malaysia sebelum 1 Ogos 1995 dan kemudian memilih untuk mencarum semula; atau
- Bukan warganegara Malaysia (Ekspatriat) yang menjadi ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998; atau
- Bukan warganegara Malaysia yang telah mendapat taraf penduduk tetap Malaysia (PR).

Jumlah Yang Boleh Dilaburkan

Jumlah simpanan yang boleh dilaburkan mestilah tidak kurang daripada RM1,000.00 dan tidak melebihi 20 peratus dari jumlah simpanan yang melebihi jumlah Simpanan Asas di dalam Akaun I.

Jadual dibawah menunjukkan jumlah simpanan asas dalam Akaun 1 KWSP mengikut umur :

Umur
(Tahun)
Simpanan Asas
(RM)
Umur
(Tahun)
Simpanan Asas
(RM)
18
1,000
37
54,000
19
2,000
38
59,000
20
4,000
39
64,000
21
5,000
40
69,000
22
7,000
41
76,000
23
9,000
42
81,000
24
11,000
43
88,000
25
13,000
44
95,000
26
15,000
45
102,000
27
18,000
46
109,000
28
21,000
47
117,000
29
24,000
48
125,000
30
27,000
49
134,000
31
30,000
50
143,000
32
34,000
51
153,000
33
37,000
52
163,000
34
41,000
53
174,000
35
46,000
54
185,000
36
50,000
55
196,800

Kekerapan Pengeluaran

Pelaburan boleh dibuat setiap tiga bulan dari tarikh pemindahan akhir dibuat, tertakluk kepada baki simpanan di dalam Akaun I.

Bagaimana Untuk Membuat Pengeluaran?

Dapatkan ‘Penyata Caruman Yang Boleh Dilaburkan’ daripada mana-mana pejabat KWSP. Untuk mendapatkannya, andaperlu menunjukkan Kad Pengenalan anda di kaunter. Permintaan melalui telefon atau e-mel tidak akan dilayan.

Permintaan anda hanya akan dilayan jika anda layak untuk membuat pengeluaran pelaburan pada masa tersebut. Anda kemudiannya perlu membuka satu akaun pelaburan dengan pengurus dana yang dipilih (melainkan anda sudah ada akaun dengan pengurus dana tersebut).

Dokumen yang diperlukan untuk serahan kepada pengurus dana adalah:

- Borang KWSP 9N (AHL) yang telah lengkap diisi;
- Penyata Caruman Yang Boleh Dilaburkan; dan
- Kad Pengenalan ahli/Kad Pintar atau Kad Pengenalan Polis

*Untuk pemegang Kad Pengenalan Polis, sila kemukakan satu surat daripada Jabatan Polis untuk mengesahkan nombor Kad Pengenalan anda.
*Untuk pemegang Kad Pintar, sila kemukakan satu salinan Kad Pintar dengan cap ibu jari kanan dan kiri anda di atas salinan tersebut.

Ruang ‘amaun yang dipohon’ patut diisi selepas ahli berbincang dengan pengurus dana tentang jumlah yang mahu laburkan dengan syarat amaun tidak melebihi jumlah maksimum yang dibenarkan. Pengurus dana akan mengemukakan Borang KWSP 9N (AHL) yang telah lengkap diisi kepada KWSP untuk diproses.

Adalah penting untuk anda mengisi borang yang betul dengan tepat dan memastikan bahawa semua dokumen sokongan mengikut turutan. Ini bagi mengelakkan kelewatan yang tidak perlu dalam memproses permohonan anda.

Sila ambil perhatian bahawa cap ibu jari diperlukan pada borang permohonan dan salinan MyKad. Anda mestilah menggunakan “thumbprint pad” yang khusus untuk cap ibu jari. Penggunaan bahan-bahan jenis lain seperti inkpad untuk getah setem (rubberstamp) tidak akan diterima oleh KWSP.

Kelayakan Pengeluaran Pelaburan Ahli

Mulai 1 November 2007, KWSP telah melaksanakan beberapa pembaharuan dalam SKIM KWSP secara berperingkat di bawah inisiatif strategik ’Bukan Hanya Simpanan’ seperti mana yang diperuntukkan di bawah Akta KWSP 1991 (pindaan 2007). Ini termasuklah inisiatif untuk memperkenalkan Simpanan Asas bagi menentukan amaun yang layak dilaburkan oleh ahli daripada Akaun 1 di bawah Pengeluaran Pelaburan Ahli (PPA).

Definisi Simpanan Asas

Simpanan Asas ialah satu jumlah simpanan dalam Akaun 1 yang ditetapkan mengikut umur bagi membolehkan ahli memperoleh simpanan sekurang-kurangnya RM196,800 pada umur 55 tahun. Ahli boleh melaburkan simpanan dalam Akaun 1 yang melebihi simpanan asas dalam produk dan menerusi insititusi pelaburan yang diluluskan oleh Menteri Kewangan.

Syarat-syarat Yang Ditetapkan

- Mulai 1 Februari 2008, ahli boleh melaburkan simpanan di bawah PPA tidak melebihi 20% daripada jumlah simpanan yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1.
- Pelaburan ini boleh dibuat setiap 3 bulan sekali dan jumlah minimum pelaburan ialah RM1,000.
- Jumlah Simpanan Asas dan contoh pengiraan adalah seperti jadual dibawah.
- Syarat-syarat am prosedur di bawah Pengeluaran Pelaburan Ahli yang lain masih kekal dan tidak berubah.

Bagaimanakah untuk mengetahui simpanan yang  layak untuk dilaburkan?

Anda boleh merujuk jadual di bawah untuk mendapatkan contoh pengiraan simpanan yang layak dilaburkan.

Ahli
Umur
Simpanan Akaun 1 (RM)
Simpanan Asas(RM)
Pengiraaan:Simpanan Akaun 1- Simpanan Asas x 20%
Kelayakan Ahli
A
22
6,000
7,000
-
Ahli tidak layak memohon. Simpanan di Akaun 1 kurang daripada simpanan asas.
B
22
10,000
7,000
(10,000-7,000) x 20%    = RM600
Ahli tidak layak memohon.  Amaun kelayakan minimum kurang RM1,000.
C
25
24,000
13,000
(24,000-13,000) x 20%  = RM2,200
Ahli layak memohon.  Amaun kelayakan minimum RM1,000 dan maksimum RM2,200.
D
40
65,000
69,000
-
Ahli tidak layak memohon. Simpanan di Akaun 1 kurang daripada simpanan asas.
E
45
138,000
102,000
(138,000-102,000) x 20% = RM7,200
Ahli layak memohon.  Amaun kelayakan minimum RM1,000 dan maksimum RM7,200.


P/S: Adakah simpanan Akaun 1 KWSP anda mencukupi? Jom gandakan simpanan Akaun 1 KWSP di tempat yang kalis Inflasi! Berminat?

Untuk keterangan lanjut & temujanji, sila hubungi:

Aizuddin Azmi

Perunding Unit Amanah
Single License Investment
Emel: deenazmee@gmail.com
H/P: 019-548 1304
Alamat: No. 29A (Ground Floor), Lebuh Pantai 10300 Pulau Pinang
Sekian, Wassalam

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

:: MENU ::

Dunia (142) Tempatan (90) Informasi (77) Kewangan (51) Unit Amanah (44) Video (36) Artis (22) Gosip (17) Pelik (16) Misteri (14) Seram (12) Filem (10) Gambar (10) Agama (9) Muzik (9) Atlet (8) Band (7) Raja Lawak (7) Lirik (6) Segmen (6) Sukan (6) Takaful (5) Kesihatan (4) Bloglist (3) Bola Sepak (3) Hukum (3) Produk (3) Ajaib (2) Blog (2) Blogger (2) Blogging (2) Novel (2) PRS (2) Gusti (1) Kerjaya (1) Personal (1)